Templates สำเร็จรูป

   Template หรือ Layout คือรูปแบบโครงสร้างของ Website ที่จะช่วยในการจัดองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ให้มีหน้าตาที่สวยงาม ใช้งานง่าย เทมเพลตสำเร็จรูปจะช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ได้มาก เมื่อเรามีเทมเพลตสำเร็จรูป เพียงแค่ทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆในเทมเพลตก็สามารถนำเทมเพลตไปใช้งานได้แล้ว 

   Page Builder เป็นระบบที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ ที่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ผ่านทางหน้าเว็บ ซึ่ง Page Builder นั้นจะมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานมากมาย โดยสามารถเลือกใช้งานเทมเพลตได้ตาม Categories ให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Marketing, Business, Travel, Education ขั้นตอนการใช้งานเทมเพลตสำเร็จรูปมีดังนี้

ขั้นตอนการใช้งาน Template สำเร็จรูป 

1. เมื่อเข้ามาในหน้าแก้ไขแล้ว ให้คลิ้กที่เมนู Layouts หรือ Page Templates เพื่อทำการเลือกรูปแบบเทมเพลต

คลิ้กที่เมนู Layouts หรือ Page Templates เพื่อทำการเลือกเทมเพลต
คลิ้กที่เมนู Layouts เพื่อทำการเลือกเทมเพลต

 

2. จากนั้นทำการเลือกเทมเพลตสที่ต้องการใช้งาน

ทำการเลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้งาน
เลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้งาน

 

3. สามารถเลือกเทมเพลตตามหมวดหมู่ได้ โดยทำการ Check box ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ 

สามารถเลือกใช้งานเทมเพลตตาม Categories ได้ตามที่ต้องการ
เลือกใช้งานเทมเพลตตาม Categories

 

4. เมื่อได้เทมเพลตที่ต้องการใช้งานแล้ว ให้ทำการ Import เทมเพลตเข้ามาเพื่อทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ

เมื่อได้เทมเพลตแล้วให้ทำการ Import template ที่ต้องการใช้งาน
ทำการ Import template ที่ต้องการใช้งาน

 

5.แก้ไขรายละเอียดเนื้อหาในเทมเพลตได้ตามที่ต้องการ

ทำการแก้ไขเนื้อหาในเทมเพลตได้ตามที่ต้องการ
ทำการแก้ไขเนื้อหาในเทมเพลต

 

5. ตัวอย่างผลลัพธ์หน้าเว็บเมื่อทำการแก้ไขรูปภาพและเนื้อหาในเทมเพลต

ภาพหน้าเว็บแสดงตัวอย่างส่วน Heading ของเว็บ

ตัวอย่างส่วน Heading ของเว็บ

 

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ สำหรับแสดงแกลอรี่รูปภาพ
ตัวอย่างแกลอรี่ สำหรับแสดงรูปภาพ

 

ภาพหน้าเว็บแสดงตัวอย่าง Content สำหรับแสดงเนื้อหาบทความ
ตัวอย่าง Content สำหรับแสดงเนื้อหาบทความ