Buildinstore เป็น website สำหรับใช้งานระบบสำเร็จรูป โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทักษะในการเขียนโปรแกรม ก็สามารถนำระบบไปใช้งานได้ ผู้ใช้งานสามารถนำระบบไปใช้กับข้อมูลของตัวเองได้ ซึ่งการใช้งานระบบนั้นง่ายมากๆเพียงทำการเลือกแพ็คเกจที่ต้องการใช้งาน Buildinstore นั้นมีแพ็คเกจให้เลือกใช้งานหลากหลายแพ็คเกจ ครอบคลุมหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Website สำเร็จรูป, ระบบ E-commerce, ระบบ CRM, ระบบ ERP, ระบบเช่าพื้นที่ และอื่นๆอีกมากมาย เมื่อทำการเลือกแพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการติดตั้งแพ็คเกจและตั้งชื่อโดเมน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานระบบได้แล้ว

 

ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ

สามารถครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท

มีแพ็คเกจให้เลือกใช้งานมากมาย ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ E-Commerce, ระบบ CRM, ระบบ ERP, ระบบเช่าพื้นที่ หรือ Website สำเร็จรูป
 
Customize ได้ตามที่ต้องการ
ทุกระบบสามารถ Customize เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆได้ตามที่ต้องการ สามารถเพิ่มฟีเจอร์ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจมากขึ้น
 
E-Commerce
ระบบ E-Commerce
สามารถทำธุรกิจ E-Commerce ได้ง่ายๆด้วยระบบ E-Commerce ครอบคลุมทุกฟีเจอร์สำหรับสร้างร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่การเลือกซื้อไปจนถึงการชำระเงิน
 
ระบบบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าพื้นที่
ระบบบริหารจัดการพื้นที่ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจให้เช่าพื้นที่ เช่น ธุรกิจหอพัก, ธุรกิจโรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด, ธุรกิจให้เช่าที่จอดรถ และอื่นๆอีกมากมาย
ระบบบริหารจัดการพื้นที่
 
ระบบ CRM
ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ระบบสำหรับบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
 
ระบบ ERP
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบสำหรับบริหารงานภายในองค์กร ช่วยในการบริหารธุรกิจและวางแผนทรัพยากรให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

Website

Website สำเร็จรูป ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมการแสดงผลแบบ Responsive สร้าง website ของคุณเองได้ตามที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโค้ด
 
ใช้งานง่ายเพียงติดตั้ง Package
เลือก Package
เลือกแพ็คเกจที่ต้องการใช้งาน
 

ทำการกรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลผู้ชื่อใช้งาน, รหัสผ่าน และอีเมล
 
กรอกชื่อ Domain
ทำการกรอกชื่อโดเมน
 

ติดตั้งสำเร็จ

ติดตั้งระบบสำเร็จ เพียงเท่านี้ก็จะได้ระบบที่ต้องการ