สร้างแพ็คเกจใหม่

สมัครสมาชิกใหม่

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
อีเมล : 

เลือกประเภทของโดเมน ฟรีโดเมน สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โดเมนและโฮสตื้งแบบฟรี ซึ่งโดเมนที่ได้จะเป็นโดเมนย่อยของเรา ตัวเลือก ซื้อโดเมน กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้โดเมนที่เป็นชื่อของตัวเองหรือบริษัท ในตัวเลือกนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของโดเมนและโฮสติ้งเพิ่มเติม ตัวเลือก มีโดเมนอยู่แล้ว สำหรับลูกค้าที่มีโดเมนอยู่แล้ว อาจจะจดกับผู้ให้บริการเจ้าอื่นและต้องการนำมาใช้กับระบบ จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าโฮสติ้งและแพ็คเกจ
ประเภทโดเมน
ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการ ใช้ตัวอักษร a-z ตัวเล็กและห้ามมีสัญลักษณ์พิเศษใดๆ
ชื่อโดเมน
โฮสติ้ง : 
แพ็คเกจของระบบที่เลือกติดตั้งสามารถเปลี่ยนแพ็คเกจโดยการคลิก แพ็คเกจอื่นๆ
แพ็คเกจ
รูปแบบแพ็คเกจ : 

ตั้งค่าแพ็คเกจ (M Website)


ตั้งค่าฐานข้อมูล

ทั้งหมด 0.00 บาท